Programma zaterdag 17 maart

11.00 uur Lezing: Natuurbegraven
Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur. Een graf is eeuwigdurend. Een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor de overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu. Dat is waarom steeds meer mensen kiezen voor begraven in de natuur. Een van de belangrijkste doelstellingen van Natuurbegraafplaats Hillig Meer is behoud van oorspronkelijke flora en fauna. Marc Hesp licht in deze lezing toe wat natuurbegraven precies is, en hoe het bijdraagt aan bescherming van de natuur.

 

11.30 uur Theatervoorstelling Rouwkost

Garage TDI

rouwkost

12.00 uur Lezing: Opgeruimd staat Netjes!?

Opruimcoach Leni van Noord van de Ontluikende Roos verteld over het opruimen van het huis van een overleden ouder of andere dierbare.

 

13.00 uur Lezing: De Notaris ontzorgt!

Aan de hand van voorbeelden zal notaris mr. André Bosscher uitleggen welke redenen kunnen worden aangevoerd om een (levens)testament te maken. Ook zullen we kijken naar de belastingheffing bij erven en schenken en naar mogelijkheden om belastingheffing te voorkomen of te beperken.

13.30 uur Theatervoorstelling Rouwkost

Garage TDI

rouwkost

14.00 uur Lezing: Else-Marie van den Eerenbeemt, Iedere familie heeft een erfenis verhaal

Iedere familie heeft een erfenis verhaal

Else-Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, specialist familieverhoudingen, docent intergenerationele familiedynamiek, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. In 2012 heeft zij het boek: “Wie krijgt de gouden armband van moeder: iedere familie heeft een erfenis verhaal” uitgebracht. Hierin schetst zij aan de hand van talloze herkenbare voorbeelden de gevolgen van het verdelen van de erfenis voor de familieverhoudingen. Ze geeft een helder inzicht in wat er in deze emotionele periode allemaal bij komt kijken: verloopt de verdeling in harmonie of wordt het ruzie, wordt er om de lieve vrede veel geaccepteerd, wat is de rol van de schoonfamilie, wat zijn de gevolgen van onterving, en hoe kan een executeur het beste te werk gaan.

Verlies, rouw en het verdelen van de erfenis vormen een emotioneel levensfeit waarmee iedereen onherroepelijk wordt geconfronteerd. Alles wat zich in de familie heeft afgespeeld aan liefde, erkenning en waardering wordt in de heftige fase rond het overlijden van ouders door de broers en zussen gewogen en verrekend. De zondebok, het zondagskind, het schoonkind, de stiefdochter of de favoriet van vader worden gewild of ongewild in het proces betrokken. Door oud zeer in de familie treden dan soms onverwacht ernstige conflicten op, maar vaak ontstaat er juist een hechtere band tussen broers en zussen door de gedeelde emoties.

Er zijn beperkte zitplaatsen beschikbaar voor het bijwonen van deze lezing. Vol = vol.

 

 

15.00 uur Theatervoorstelling Rouwkost

Garage TDI

rouwkost

Ondertussen op de beursvloer…

Live muziek van Musica Rosa

Top 20 Uitvaartmuziek

Trends in de uitvaartbranche
Demonstratie Vrouwendragersteam Wies Paulusma
Ceremoniële Serenade van Serenademan Peter Beukema